KINH NGHIỆM THỰC TẾ

Chia sẻ những kinh nghiệm thực tế khi học và làm việc về ngành xuất nhập khẩu – logistics. Mong nhận được những đóng góp từ phía đọc giả gửi về để chia sẻ những khó khăn, trải nghiệm trong khi làm thực tế