hợp chuẩn hợp quy là gì

Để hàng hóa được xuất nhập khẩu và mua bán tại Việt Nam, thông thường hàng hóa đó phải có các tiêu chuẩn và được công bố hợp chuẩn hợp quy. Điều này đặc biệt quan trọng vì các doanh nghiệp sẽ không thể nhập khẩu mặt hàng nếu không nghiên cứu trước về sự tuân thủ của mặt hàng trong các chính sách và quy định về sản phẩm.

1. Hợp chuẩn hợp quy là gì?

Hợp chuẩn hợp quy (Certificate standards – Certificate regulation) là giấy xác nhận sản phẩm tuân thủ quy định kỹ thuật đề cập đến sự phù hợp của hàng hóa, dịch vụ hoặc quá trình với các tiêu chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, quốc tế hoặc địa phương và chất lượng của chính sản phẩm đang được đánh giá.

hợp chuẩn hợp quy

Thông thường, để xác nhận chất lượng của hàng hóa, dịch vụ do doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân của mình sản xuất, doanh nghiệp thường tìm kiếm một bên thứ ba được ủy quyền để xác nhận xem hàng hóa và dịch vụ đó có tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩtn quốc tế hay quy định về hàng hóa, dịch vụ, quy trình, môi trường.

2. Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy là gì?

Chứng nhận hợp chuẩn là việc xác nhận chủ thể hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn tuân thủ tiêu chuẩn tương ứng. Về nguyên tắc, chứng nhận hợp chuẩn là tự nguyện, nhưng trong một số trường hợp, nó trở thành bắt buộc theo yêu cầu của khách hàng.

»»»» Review Khóa Học Logistics Ở Đâu Tốt Hà Nội TPHCM

chứng nhận hợp chuẩn hợp quy là gì

Chứng nhận hợp quy là việc đánh giá, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật. Việc công nhận đó được thực hiện theo thỏa thuận của tổ chức, cá nhân muốn được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

3. Sự khác nhau giữa hợp chuẩn và hợp quy

Giống

–  Phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hoá trước khi lưu thông trên thị trường hoặc sản xuất hàng hoá.

–  Các phương pháp đánh giá bao gồm phương pháp 1,5 hoặc 7;

–  Bộ hồ sơ công bố theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

– Trình tự xác thực:

  • Lấy mẫu thử
  • Hồ sơ đánh giá quy trình sản xuất/nhập khẩu
  • Cấp giấy chứng nhận

Khác

Hợp chuẩn Hợp quy
Khái niệm Sản phẩm được chứng nhận theo tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn nước ngoài (EN, ASTM, …) và các tiêu chuẩn khác. Chứng nhận sản phẩm, hàng hóa đạt tiêu chuẩn quốc gia.
Phạm vi

áp dụng

Mang tính chất tự nguyện theo yêu cầu của nhà sản xuất. Mang tính chất bắt buộc theo quy định của các Bộ chủ quản quản lý.
Đơn vị

chứng nhận

Không yêu cầu bắt buộc đơn vị cụ thể nào Bắt buộc phải là đơn vị đủ năng lực chứng nhận chất lượng sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn và được chỉ định bởi người mua.
Nơi nộp hồ sơ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phố Cơ quan chuyên ngành
Hiệu lực Doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh tự quyết định. Sớm nhất là sau 6 tháng kể từ ngày công bố

4. Quy định về hợp chuẩn hợp quy mới nhất

Theo quy định của quốc gia, 8 phương pháp sau được áp dụng cho từng sản phẩm hoặc hàng hóa:

Phương pháp 1: Kiểm tra chủng loại

Phương pháp 2: Thử nghiệm mẫu và đánh giá quá trình sản xuất, giám sát thực hiện

thông qua các mẫu khác

Phương pháp 3: Đánh giá mẫu, kiểm tra giám sát mẫu tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất

Phương pháp 4: Thử nghiệm mẫu và đánh giá quá trình sản xuất, bằng cách thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường và theo dõi, đánh giá quá trình sản xuất

Phương pháp 5: Lấy mẫu thử để đánh giá quá trình sản xuất, lấy mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường để giám sát quá trình sản xuất

Phương pháp 6: Bộ phận quản lý giám sát và đánh giá

Phương pháp 7: Thử nghiệm, đánh giá mẫu

Phương pháp 8: Kiểm tra và xác thực tất cả mẫu

5. Những sản phẩm cần giấy chứng nhận hợp chuẩn hợp quy

Danh mục các sản phẩm, hàng hóa có khả năng không an toàn đối với nhiệm vụ quản lý do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

Danh mục sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý quốc gia của Bộ Giao thông vận tải thực hiện chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn hợp quy.

Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý danh mục các sản phẩm, hàng hóa công nghệ thông tin và truyền thông cần chứng nhận và công bố hợp chuẩn hợp quy do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý.

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng mất an toàn do Bộ Công thương và Bộ Công an quản lý.

Danh mục sản phẩm, hàng hóa loại 2 thuộc nhiệm vụ quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

6. Thủ tục công bố hợp chuẩn hợp quy

Bước 1: Đánh giá sự phù hợp bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba) hoặc tổ chức, cá nhân tự công bố hợp chuẩn hợp quy (bên thứ nhất);

Bước 2: Đăng ký công bố hợp chuẩn hợp quy với cơ quan có thẩm quyền trong ngành và cơ quan chuyên môn do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại hàng giả, hàng kém chất lượng. Vì vậy, để đảm bảo và khẳng định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa mà doanh nghiệp kinh doanh thì doanh nghiệp cần nắm rõ về chứng nhận hợp chuẩn hợp quy cùng các thủ tục, quy trình liên quan đến chứng nhận này.

Hy vọng bài viết trên của Sách xuất nhập khẩu sẽ giúp ích cho công việc của các bạn.

Xem thêm: 

Rate this post

By

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *