Kim ngạch xuất khẩu một số ngành chủ chốt giảm trong quý I/2020

Kim ngạch xuất khẩu một số ngành chủ chốt giảm trong quý I/2020. Dữ liệu từ Tổng cục Hải quan cũng cho hay, nhập khẩu các loại mặt hàng đều giảm trừ hàng điện tử, máy tính, điện thoại và linh kiện.

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, so với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong 3 tháng đầu năm ước tính đạt 115,34 tỷ USD, giảm 0,69%, trong đó xuất khẩu ước đạt 59,07 tỷ USD, tăng 0,5% và nhập khẩu ước tính đạt 56,26 tỷ USD, giảm 1,9%. khóa học xuất nhập khẩu online

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 3/2020 ước tính thặng dư 1 tỷ USD. Qua đó, nâng mức thặng dư của Việt Nam đến hết tháng 3/2020 đạt 2,8 tỷ USD.

>>>>>>>>> Học Xuất Nhập Khẩu Ở Đâu Tốt Nhất

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu:

Dầu thô: Xuất khẩu trong tháng 3/2020 ước tính đạt 141 triệu USD, giảm 20,8% so với tháng trước. Lượng xuất khẩu dầu thô trong quý I/2020 ước đạt 1,2 triệu tấn, trị giá ước đạt 532 triệu USD, tăng 11,6% về lượng nhưng giảm 8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ: Trị giá xuất khẩu trong tháng 3/2020 ước tính là 900 triệu USD, tăng 20,6% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong quý I/2020 ước đạt 2,47 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng giày dép: Trị giá xuất khẩu trong tháng 03/2020 ước tính đạt 1.100 triệu USD, giảm 19,1% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong I/2020 ước đạt 3,85 tỷ USD, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt may: Ước tính trong tháng 3/2020, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 1,8 tỷ USD, giảm 19,4% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong quý I/2020 ước đạt 6,49 tỷ USD, giảm 8,9% so cùng kỳ năm trước.

Hàng thủy sản: Ước tính trong tháng 3/2019, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước là 600 triệu USD, tăng 19,7% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong quý I/2020 ước đạt 1,58 tỷ USD, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trước. học kế toán tổng hợp

Điện thoại các loại & linh kiện: Ước tính xuất khẩu nhóm trong tháng 3/2020 là 4,8 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3/2020, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 12,36 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Trị giá xuất khẩu trong tháng 3/2020 ước tính đạt 2,8 tỷ USD, tăng 2,1% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 3 tháng/2020 ước tính đạt hơn gần 8,19 tỷ USD, tăng 16,17% so với cùng kỳ năm trước.

 

Kim ngạch xuất khẩu một số ngành chủ chốt giảm trong quý I/2020

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu:

Xăng dầu các loại: Nhập khẩu trong tháng 3/2020 ước tính là 500.000 tấn, giảm 16,6% so với tháng trước và trị giá là 234 triệu USD, giảm 26,1% so với tháng trước. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong quý I/2020 ước tính đạt 1,85 triệu tấn, trị giá ước đạt 1,018 tỷ USD, giảm 10,8% về lượng và giảm 17,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 3/2020 là 4,5 tỷ USD, tăng 1% so với tháng trước. Ước tính đến hết quý I/2020, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 13,18 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 3/2020 là 2,6 tỷ USD, tăng 7,9% so với tháng trước. Ước tính đến hết quý I/2020, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 7,8 tỷ USD, giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Điện thoại các loại và linh kiện: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 3/2020 là 1,1 tỷ USD, tăng 17% so với tháng trước. Ước tính đến hết quý I/2020, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 3,17 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước.

Vải các loại: Ước tính nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 3/2020 là 800 triệu USD, tăng 12,8% so với tháng trước. Ước tính đến hết quý I/2020, nhập khẩu vải các loại đạt 2,36 tỷ USD, giảm 17,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Sắt thép các loại: Ước tính nhập khẩu trong tháng 3/2020 là 1,2 triệu tấn, tăng 17% và trị giá là 713 triệu USD, tăng 16,2% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong quý I/2020 ước đạt 3,17 triệu tấn, giảm 5,8% và trị giá là 1,89 tỷ USD, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước.

Chất dẻo nguyên liệu: Ước tính nhập khẩu chất dẻo trong tháng 3/2020 là 530.000 tấn, giảm 10,5% so với tháng trước và trị giá là 716 triệu USD, giảm 3,3%. Ước tính đến hết quý I/2020, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước là 1,53 triệu tấn, trị giá 2,01 tỷ USD; tăng 4,7% về lượng và giảm 6,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Kim loại thường khác: Ước tính trong tháng 3/2020 là 130 nghìn tấn, giảm 12,9% và trị giá là 449 triệu USD, giảm 11,1% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu kim loại thường khác trong quý I/2020 ước đạt 404.000 tấn, tăng 0,3% và tổng kim ngạch ước đạt 1,38 tỷ USD, giảm 7,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 3/2020 là 400 triệu USD, tăng 8,3% so với tháng trước. Ước tính đến hết quý I/2020, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước là 1,13 tỷ USD, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Ô tô nguyên chiếc các loại: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 3/2020 đạt 8.000 chiếc, trị giá đạt 163 triệu USD, giảm 22% về lượng và 26,6% về trị giá so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3/2020, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 23.000 chiếc, trị giá đạt 497 triệu USD, giảm 43,1% về lượng và giảm 43,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Báo haiquanonline

Rate this post

By

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *